Bytové družstvo M.Horákové 1101 - Palachova 1102

Milady Horákové 1101/2, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové

Bytové družstvo M. Horákové 1101 - Palachova 1102
Dr 739 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Vloženo dne: 16.12.2019
Novinka
Pozvánka na členskou schůzi Bytového družstva_prosinec

Pozvánka na členskou schůzi Bytového družstva

M. Horákové 1101 – Palachova 1102

 

Se sídlem:           Milady Horákové 1101, Hradec Králové 500 06

IC:                          25918591

Bytové družstvo Milady Horákové 1101 – Palachova 1102, Dr 739 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

 

Představenstvo Bytového družstva M. Horákové 1101 – Palachova 1102

 

svolává členskou schůzi bytového družstva,

 

která se koná v pondělí 16. 12. 2019, od 17:00 hodin

 

v sušárně domu Milady Horákové 1101, Hradec Králové

 

prezence členů od 16:50 hod

 

 

 

Program schůze:

 

1)    Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti

2)    Stav oprav (střecha a výměna ventilů stoupaček)  

3)    Nájemní smlouvy - doplnění dodatku (vezměte prosím své smlouvy s sebou)

4)    Volba členů kontrolní komise (budeme volit tři členy)

5)    Revize bankovních účtů – úpravy zálohových plateb, splátka úvěru, investice

6)    Ostatní - diskuse

 

-          Úpravy dodatku nájemních smluv bude možné vyřídit v kanceláři od 16:30

-          Do kontrolní komise se může přihlásit člen bytového družstva

 

Žádáme členy o maximální účast.

Nemůžete-li se členské schůze zúčastnit, můžete se pro účast na členské schůzi nechat zastoupit. Plná moc pro zastupování musí být písemná s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Nikdo však nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů bytového družstva. Zástupce člena bytového družstva se zároveň prokáže občanským průkazem, případně jiným dokladem osvědčujícím jeho totožnost.

 

 

 

 

za představenstvo Bytového družstva

 

Roman Jacko, předseda BD


Copyright 2014 - Všechna práva vyhrazena | Create BY Projeger.cz