Bytové družstvo M.Horákové 1101 - Palachova 1102

Milady Horákové 1101/2, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové

Bytové družstvo M. Horákové 1101 - Palachova 1102
Dr 739 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

2020
04.05.2020
Novinka
Oznámení o výměně vodoměrů a uzávěrů vody

BD Milady Horákové 1101 – Palachova 1102

 

 

 

Oznámení o výměně vodoměrů a uzávěrů vody

 

 

Vážení členové bytového družstva,

 

V období od 4. 5. do 12. 5. 2020 proběhne v obou našich vchodech plánovaná výměna bytových vodoměrů pro TeV a SV s radiovým odečtem. Současně proběhne výměna všech bytových uzávěrů TeV a SV.

 

ŽÁDÁM VÁS TÍMTO O SOUČINNOST A ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU DO JEDNOTLIVÝCH BYTŮ DLE PŘILOŽENÉHO HARMONOGRAMU.

 

Tato výměna je spojena s uzavřením a vypuštěním stoupaček pro dané byty v den prováděné výměny, tak s tím prosím počítejte.

Práce budou probíhat dle přiloženého harmonogramu a to tak, že v daný den bude vypuštěn systém pro dané byty, výměna začne od 1. NP a to v 8.00 a každou celou hodinu o patro výše.

Každý den v 16.00 proběhne napuštění systému a tlaková zkouška, zde je nutná přítomnost někoho v bytě!

 

DĚKUJI PŘEDEM ZA SOUČINNOST

 

 

Ing. Roman Jacko                                                 Daniel Mossig, DiS.

Předseda představenstva                                   Místopředseda představenstva


 

Výměna vodoměrů a uzávěrů v bytech

 

Vchod 1101

 

Datum                                               Byty

4.5. 2020………………………………. 1+1

5.5. 2020………………………………. 2+1

6.5.2020……………………………….. 3+1

 

Pro každý den montáže platí:

1.patro 8:00 , 2.patro 9:00  , 3.patro 10:00 , 4.patro 11:00

5.patro 12:00 , 6.patro 13:00 , 7.patro 14:00 , 8.patro 15:00

V 16:00 proběhne pro všechna podlaží v daný den tlaková zkouška namontovaných šroubení.

 

 

Vchod 1102

 

Datum                                               Byty

7.5.2020………………………………. 1+1

11.5.2020…………………………….. 2+1

12.5.2020…………………………….. 3+1

 

Pro každý den montáže platí:

1.patro 8:00 , 2.patro 9:00  , 3.patro 10:00 , 4.patro 11:00

5.patro 12:00 , 6.patro 13:00 , 7.patro 14:00 , 8.patro 15:00

V 16:00 proběhne pro všechna podlaží v daný den tlaková zkouška namontovaných šroubení.

 

Kontakt na instalatéra provádějící montáž :

f. TECHEM, spol. s.r.o.

mobil: 603 319 037

 


2019
16.12.2019
Schůze bytového družstva
Pozvánka na členskou schůzi Bytového družstva_prosinec 2019

Pozvánka na členskou schůzi Bytového družstva

M. Horákové 1101 – Palachova 1102

 

Se sídlem:           Milady Horákové 1101, Hradec Králové 500 06

IC:                          25918591

Bytové družstvo Milady Horákové 1101 – Palachova 1102, Dr 739 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

 

Představenstvo Bytového družstva M. Horákové 1101 – Palachova 1102

 

svolává členskou schůzi bytového družstva,

 

která se koná v pondělí 16. 12. 2019, od 17:00 hodin

 

v sušárně domu Milady Horákové 1101, Hradec Králové

 

prezence členů od 16:50 hod

 

 

 

Program schůze:

 

1)    Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti

2)    Stav oprav (střecha a výměna ventilů stoupaček)  

3)    Nájemní smlouvy - doplnění dodatku (vezměte prosím své smlouvy s sebou)

4)    Volba členů kontrolní komise (budeme volit tři členy)

5)    Revize bankovních účtů – úpravy zálohových plateb, splátka úvěru, investice

6)    Ostatní - diskuse

 

-          Úpravy dodatku nájemních smluv bude možné vyřídit v kanceláři od 16:30

-          Do kontrolní komise se může přihlásit člen bytového družstva

 

Žádáme členy o maximální účast.

Nemůžete-li se členské schůze zúčastnit, můžete se pro účast na členské schůzi nechat zastoupit. Plná moc pro zastupování musí být písemná s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Nikdo však nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů bytového družstva. Zástupce člena bytového družstva se zároveň prokáže občanským průkazem, případně jiným dokladem osvědčujícím jeho totožnost.

 

 

 

 

za představenstvo Bytového družstva

 

Roman Jacko, předseda BD


16.12.2019
Novinka
Pozvánka na členskou schůzi Bytového družstva_prosinec 2019

Pozvánka na členskou schůzi Bytového družstva

M. Horákové 1101 – Palachova 1102

 

Se sídlem:           Milady Horákové 1101, Hradec Králové 500 06

IC:                          25918591

Bytové družstvo Milady Horákové 1101 – Palachova 1102, Dr 739 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

 

Představenstvo Bytového družstva M. Horákové 1101 – Palachova 1102

 

svolává členskou schůzi bytového družstva,

 

která se koná v pondělí 16. 12. 2019, od 17:00 hodin

 

v sušárně domu Milady Horákové 1101, Hradec Králové

 

prezence členů od 16:50 hod

 

 

 

Program schůze:

 

1)    Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti

2)    Stav oprav (střecha a výměna ventilů stoupaček)  

3)    Nájemní smlouvy - doplnění dodatku (vezměte prosím své smlouvy s sebou)

4)    Volba členů kontrolní komise (budeme volit tři členy)

5)    Revize bankovních účtů – úpravy zálohových plateb, splátka úvěru, investice

6)    Ostatní - diskuse

 

-          Úpravy dodatku nájemních smluv bude možné vyřídit v kanceláři od 16:30

-          Do kontrolní komise se může přihlásit člen bytového družstva

 

Žádáme členy o maximální účast.

Nemůžete-li se členské schůze zúčastnit, můžete se pro účast na členské schůzi nechat zastoupit. Plná moc pro zastupování musí být písemná s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Nikdo však nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů bytového družstva. Zástupce člena bytového družstva se zároveň prokáže občanským průkazem, případně jiným dokladem osvědčujícím jeho totožnost.

 

 

 

 

za představenstvo Bytového družstva

 

Roman Jacko, předseda BD


16.10.2019
Novinka
Změna informací k vedení družstva

Bytové družstvo M. Horákové 1101 - Palachova 1102
Dr 739 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Kontakt

Adresa: Milady Horákové 1101/2, Hradec Králové 500 06

IČO: 25918591 
Telefon:
Email.: info@bdmhp.cz

Číslo účtu: 156354737/0300 vedený u ČSOB

 

Orgány družstva

Představenstvo:
Předseda představenstva:      Ing. Roman Jacko
Člen představenstva:              Daniel Mossig, Dis.
Člen představenstva:              Jana Hujová

25.06.2019
Schůze bytového družstva
Pozvánka na schůzy bytového družstva

Volba člena Bytového družstva

M. Horákové 1101 – Palachova 1102

 

Se sídlem:           Milady Horákové 1101, Hradec Králové 500 06

IC:                          25918591

Bytové družstvo Milady Horákové 1101 – Palachova 1102, Dr 739 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

 

Představenstvo Bytového družstva M. Horákové 1101 – Palachova 1102

               

1)    Volba člena představenstva bytového družstva

 

Pokud má některý z členů družstva zájem kandidovat na post člena představenstva bytového družstva, ať se prosím přihlásí jako kandidát u mne nebo pana Mossiga nejpozději do úterý 18. 6. 2019.

19. 6. 2019 budou kandidáti oznámeni členům družstva

 

 

2)    UPOZORNĚNÍ!!!

V následujících dnech Vám bude doručen do schránek „Nový měsíční předpis za užívání bytu“ s účinností od 1. 7. 2019, nastavený dle skutečnosti, podle posledního vyúčtování zálohových plateb.

Kdo platí trvalým příkazem – nutno nastavit

Kdo platí SIPO – bude nastaveno automaticky

 

 

 

 

 

 

 

za představenstvo Bytového družstva

 

Roman Jacko, předseda BD

25.06.2019
Novinka
Pozvánka na schůzy bytového družstva

Volba člena Bytového družstva

M. Horákové 1101 – Palachova 1102

 

Se sídlem:           Milady Horákové 1101, Hradec Králové 500 06

IC:                          25918591

Bytové družstvo Milady Horákové 1101 – Palachova 1102, Dr 739 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

 

Představenstvo Bytového družstva M. Horákové 1101 – Palachova 1102

               

1)    Volba člena představenstva bytového družstva

 

Pokud má některý z členů družstva zájem kandidovat na post člena představenstva bytového družstva, ať se prosím přihlásí jako kandidát u mne nebo pana Mossiga nejpozději do úterý 18. 6. 2019.

19. 6. 2019 budou kandidáti oznámeni členům družstva

 

 

2)    UPOZORNĚNÍ!!!

V následujících dnech Vám bude doručen do schránek „Nový měsíční předpis za užívání bytu“ s účinností od 1. 7. 2019, nastavený dle skutečnosti, podle posledního vyúčtování zálohových plateb.

Kdo platí trvalým příkazem – nutno nastavit

Kdo platí SIPO – bude nastaveno automaticky

 

 

 

 

 

 

 

za představenstvo Bytového družstva

 

Roman Jacko, předseda BD


2018
27.06.2018
Novinka
Členská schůze bytového družstva

Pozvánka na členskou schůzi Bytového družstva

M. Horákové 1101 – Palachova 1102

 

 

Se sídlem:           Milady Horákové 1101, Hradec Králové 500 06

IC:                          25918591

 

zapsáno ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu Dr, č.vl. 739 dále také jen „Bytové družstvo Milady Horákové 1101 – Palachova 1102“ nebo jen „bytové družstvo“

 

 

 

Představenstvo Bytového družstva M. Horákové 1101 – Palachova 1102

 

 

svolává členskou schůzi bytového družstva,

 

která se koná ve středu 27. 6. 2018, od 17:00 hodin

 

v sušárně domu Milady Horákové 1101, Hradec Králové

 

prezence členů od 16:50 hod

 

 

 

Program schůze:

 

1)    Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti

2)    Finanční zpráva o hospodaření družstva za rok 2017             

3)    GDPR – správa osobních dat

4)    Plánovaná oprava střechy

5)    Zastřešení horních balkonů

6)    Ostatní  - diskuse

 

 

 

Žádáme členy o maximální účast.

Nemůžete-li se členské schůze zúčastnit, můžete se pro účast na členské schůzi nechat zastoupit. Plná moc pro zastupování musí být písemná s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Nikdo však nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů bytového družstva. Zástupce člena bytového družstva se zároveň prokáže občanským průkazem, případně jiným dokladem osvědčujícím jeho totožnost.

 

 

za představenstvo Bytového družstva

 

Roman Jacko, předseda BD

2017
14.12.2017
Novinka
Odečty bytových vodoměrů

Odečty bytových vodoměrů

Dne 14. 12. 2017 v čase mezi 18:00 20:00 hodinou bude proveden odečet bytových vodoměrů. Touto cestou Vás žádáme, abyste v uvedený termín umožnili odečet Vašich vodoměrů.

Děkuji

15.05.2017
Novinka
Členská schůze bytového družstva

Pozvánka na členskou schůzi Bytového družstva

M. Horákové 1101 – Palachova 1102

 

 

Se sídlem:           Milady Horákové 1101, Hradec Králové 500 06

IC:                          25918591

 

zapsáno ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu Dr, č.vl. 739 dále také jen „Bytové družstvo Milady Horákové 1101 – Palachova 1102“ nebo jen „bytové družstvo“

 

 

 

Představenstvo Bytového družstva M. Horákové 1101 – Palachova 1102

 

 

svolává členskou schůzi bytového družstva,

 

která se koná v úterý 15. 5. 2017, od 17:30 hodin

 

v sušárně domu Milady Horákové 1101, Hradec Králové

 

prezence členů od 17:20 hod

 

 

 

Program schůze:

 

1)    Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti

2)    Finanční zpráva o hospodaření družstva za rok 2016             

3)    Čištění fasády domu

4)    Ostatní  - diskuse

 

 

 

Žádáme členy o maximální účast.

Nemůžete-li se členské schůze zúčastnit, můžete se pro účast na členské schůzi nechat zastoupit. Plná moc pro zastupování musí být písemná s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Nikdo však nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů bytového družstva. Zástupce člena bytového družstva se zároveň prokáže občanským průkazem, případně jiným dokladem osvědčujícím jeho totožnost.

 

 

za představenstvo Bytového družstva

 

Roman Jacko, předseda BD

2016
28.06.2016
Novinka
Pozvánka na schůzy bytového družstva
2015
10.12.2015
Novinka
Členská schůze bytového družstva
08.11.2015
Novinka
PROVOZNÍ REVIZE PLYNU
PROVOZNÍ REVIZE PLYNU:

Ve středu 18. 11. 2015 proběhne provozní revize plynu dle následujícího časového rozvrhu:

15:00 - 16:00  vchod 1101
16:00 - 17:00  vchod 1102


Žádáme uživatele o zpřístupnění rozvodu plynu.
12.08.2015
Novinka
Odečty bytových vodoměrů
Dne 10. 12. 2015 v čase 16:30 až 18:00 bude proveden odečet bytových vodoměrů. Touto cestou Vás žádáme, abyste v uvedený termín umožnili odečet Vašich vodoměrů.
Copyright 2014 - Všechna práva vyhrazena | Create BY Projeger.cz